Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Εκμετάλλευση Ακινήτων

Επικοινωνία

ΕΤΑΙΡΕΙΑΕλληνικάEnglish

The A. GRIVAS CONSULTING ENGINEERS L.P. engineering company was founded in 2009 and provides specialized technical consulting services to a full range of activities associated with the implementation of legislation in residential real estate issues.

Our clients include:
  • Legal Entities of Public Law (municipalities, monasteries etc.)
  • Large Companies with international activity
  • Private Welfare Institutions
  • Large Companies operating in Greece and abroad
  • Private Clients